Marta SzydŁowska-Pierzak

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta EEG-biofeedback

Boże daj mi siŁę, abym pogodziŁ się z tym, czego zmienić nie mogę,
odwagę, abym zmieniŁ to, co zmienić mogę i mądrość,
abym potrafiŁ odróżnić jedno od drugiego.

— Reinhold Niebuhr

Facebook