anna-frak-2
anna-frak-3

Anna Frąk

psychoterapeutka

Anna Frąk- pedagog, psychoterapeuta. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia.

Doświadczenie zdobyłam podczas praktyk w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii, Areszcie Śledczym w Kielcach oraz jako wolontariusz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Na co dzień pracuję jako pedagog szkolny oraz rewalidant. Jestem członkiem zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jestem Absolwentka Stosowanej Analizy Zachowania Uniwersytetu SWPS, kursu psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (podejście integratywne). Obecnie szkolę się na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Rzeszowie w podejściu poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam certyfikowane szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych.

W kręgu moich zainteresowań znajduje się także Terapia Dialektyczno-Behawioralna oraz Terapia Akceptacji i Zaangażowania, które zgłębiam na szkoleniach oraz konferencjach krajowych i międzynarodowych.

W swojej pracy łączę podejścia terapeutyczne, dopasowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Pomagam w uznaniu swoich trudności i daniu sobie przestrzeni na elastyczne działanie, co prowadzi do życia zgodnego z naszymi wartościami.

Towarzyszę osobom w kryzysie emocjonalnym w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie.

W wolnej chwili zachwycam się bogactwem przyrody podczas długich spacerów.

Facebook