anna-skrzypczyk-2
anna-skrzypczyk-3

Anna Skrzypczyk

psycholog, psychoterapeutka

Anna Skrzypczyk – jestem humanistką, psychologiem z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi w tym seniorami; pedagogiem, trenerem, terapeutą w podejściu integracyjnym. Od lat jestem członkiem zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Specjalizuję się między innymi w pracy
z osobami doznającymi przemocy i współuzależnionymi. Pomagam osobom w kryzysach życiowych, emocjonalnych, egzystencjalnych.

Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Szkoły Psychoterapii Ośrodka Edukacji i Pomocy Psychologicznej Intra w Warszawie, a także Studium Przeciwdziałnia Przemocy
w Rodzinie Stowarzyszenia Niebieska Linia w Warszawie.

Jestem wieloletnim współpracownikiem dydaktyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Obecnie jestem w trakcie studiów z doradztwa zawodowego i edukacyjnego.

Fascynuje mnie obszar rozwoju osobistego kobiet, odkrywanie kobiecości i kobiecego potencjału, uczestniczyłam w grupach spotkaniowych ,,Krąg Kobiet”.

 

Motto: ,,Dzisiaj jest lepsze niż dwa jutra

Facebook