Dorośli

Terapia indywidualna dorosłych

img_4953

„Człowiek więcej się boi tworów własnego umysłu niż konkretnej rzeczywistości.”

– Antoni Kępiński

Specjalizuję się w pracy z zaburzeniami lękowymi, lękiem społecznym, zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami osobowości, PTSD.

W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję założenia Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT oraz Terapii Dialektyczno-Behawioralnej DBT zaliczanych do tzw. trzeciej fali nurtu terapii poznawczo-behawioralnych.

Głównym celem terapeutycznym w ACT jest zwiększenie elastyczności psychologicznej klienta czyli świadomego doświadczania obecności „tu i teraz” oraz zmiany zachowania zgodnego z wartościami. Stosując strategie terapeutyczne oparte na mindfulness (uważności), akceptacji własnych myśli, uczuć, doznań fizycznych, konfrontując się z własnymi wartościami, z tym co dla nas ważne, co nadaje życiu sens, a także wykorzystując metody bezpośredniej modyfikacji zachowania pomagam aktywować uważny proces zmiany, by podążać w wybranym przez siebie kierunku.

Terapia Dialektyczno-Behawioralna DBT zawiera elementy psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej: zmiana przekonań, behawioralny nacisk na zmianę zachowania (trening umiejętności). DBT zawiera w sobie podejście skoncentrowanie na kliencie, radykalną akceptację klientów, pracę z relacją pomiędzy terapeutą, a klientem, a także uprawomocnianie doświadczeń. Dialektyka oznacza łączenie przeciwieństw, między innymi podstawowego przeciwieństwa, łączenia nacisku na akceptację pacjenta, takim jakim jest i jednocześnie z naciskiem na zmianę jego życia, które w obecnej formie jest pełne cierpienia.

Jako terapeutka wierzę w to, że pacjent stara się najbardziej, jak potrafi i bezustannie szuka rozwiązań, które pomogłyby zminimalizować jego problemy. Ucząc pacjentów akceptacji tego, czego zmienić nie mogą oraz z zaangażowaniem i ciekawością zmieniając to, co utrudnia funkcjonowanie, wspólnie inicjujemy proces w kierunku wartościowego życia, życia wartego przeżycia.

Facebook