O Terapii

 CEL TERAPII – POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTA

pexels-photo-325520

Terapia poznawczo-behawioralna bazuje na założeniu, że nie same zdarzenia i doświadczenia mają na nas wpływ, tylko to, jakie nadajemy im znaczenie.

Terapia poznawczo – behawioralna skupia się na bieżących trudnościach i szuka rozwiązań w czasie aktualnym. Podejście to opiera się na wzajemnej interakcji myśli, emocji i zachowań. Informacje jakie czerpiemy z codziennych doświadczeń są automatycznie przyswajane lub odrzucane, w zależności od naszego systemu wartości/przekonań bądź aktualnej sytuacji. Dlatego też dwie różne osoby mogą interpretować zaistniałą sytuację w sposób zupełnie różny. Jeden rowerzysta widzi tylko czerwone światła i brak ścieżki rowerowej, drugi widzi słońce i uśmiechy innych cyklistów.

Niewłaściwie interpretacje, odczuwanie czy myśli stanowią istotę psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Celem jest odnalezienie, zinterpretowanie i zmiana sposobów postrzegania na takie, które staną się swobodne, jasne, zdystansowane.

Wspólnie z pacjentem budujemy obraz problemu w teraźniejszości. Ustalamy aktualną sytuację, sposób myślenia, jaki jest w danych okolicznościach, obserwujemy odczucia fizyczne i emocje, jakie się pojawiają, a także ustalamy jakie są konkretne działania, jako konsekwencje danej sytuacji.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna pozwala na wnikliwą analizę każdego elementu danej sytuacji, tak aby zobaczyć oddziaływanie na siebie myśli, emocji i zachowań. W rezultacie prowadzi do zobaczenia całego procesu, w którym odnaleźć możemy spektrum uzasadnień dla naszych stałych mechanizmów, wyborów, zachowania.

Facebook