RODO – Klauzula Informacyjna Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Empatia

Zgodnie ze zmianą prawa dotyczącego ochrony danych osobowych proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marta Szydłowska prowadząca jednoosobową
działalność gospodarczą Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Empata z siedzibą w Kielcach
przy ulicy Klonowej 23/2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę
kontaktować się na adres e-mail: marta@centrumempata.pl

2. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja
psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia, terapia wspierająca ) na podstawie umowy (artykuł 6 RODO
ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail, login lub ewentualnie na
potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej) adres
zamieszkania czy numer pesel; i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie
zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.; i/lub żywotnego interesu klienta (artykuł 9
RODO ust. 2c).

3. W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów
powierzenia) następującym podmiotom:
księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku
bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych
hostngowi – w razie kontaktu e-mailowego
portalowi społecznościowemu facebook – w razie kontaktu poprzez fan page
innym komunikatorom – w razie kontaktu poprzez ww
superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z
wymogami prawa.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą
przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie
świadczyć Państwu usług.

10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu.

Facebook